Skip Navigation Links

I första hand medverka som kompetent partner och resursförstärkning i projekt som drivs av kunden. Målsättningen är att anpassa oss till, och följa, kundens normala rutiner när det gäller val av metoder, modeller, standarder och dokumentationer i systemutvecklingsarbetet.Telefon: +46 (0)70 699 84 99

Postadress: Finska Gatan 31, SE-122 37 Enskede SWEDEN

Email:
Kundreferenser