Skip Navigation Links

I huvudsak verkar företaget inom följande kompetensområden:
  • Generell kompetens om systemdesign och programmering
  • SQL-Databaser, främst arbete med SQL i existerande databaser, men även design
  • Stordator/Mainframe, programmering i COBOL
  • Windows och Microsoft-produkter (.NET Windows Forms samt Web)
  • Programmering i Visual Basic, C#, VBScript m.m.
  • Anpassningar i system baserade på affärssystemen Scala
  • Systemteknik, datakommunikation och API:er (SOAP/REST)

Telefon: +46 (0)70 699 84 99

Postadress: Finska Gatan 31, SE-122 37 Enskede SWEDEN

Email:
Kundreferenser